Розклад іспитів з філософії для аспірантів очної форми навчання:

Розклад іспиту з філософії для аспірантів заочної форми навчання:

Розклад іспитів з іноземних мов для аспірантів очної форми навчання:

Розклад іспитів з іноземної мови для аспірантів заочної форми навчання:

Розклад іспитів для аспірантів ф-ту педагогічної освіти:

Розклад іспитів для аспірантів ф-ту культури та мистецтв:

Розклад іспитів для аспірантів ф-ту міжнародних відносин:

Розклад іспитів для аспірантів історичного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів філософського ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів ф-ту іноземних мов:

Розклад іспитів для аспірантів філологічного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів економічного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів юридичного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів філософського ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів хімічного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів географічного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів геологічного ф-ту:

Розклад іспитів та заліків для аспірантів механіко-математичного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів фізичного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів ф-ту електроніки та комп’ютерних технологій:

 

Розклад іспитів, заліків для аспірантів очної форми навчання ф-ту педагогічної освіти:

Розклад іспитів для аспірантів ф-ту культури та мистецтв:

Розклад іспитів для аспірантів історичного ф-ту :

Розклад іспитів для аспірантів філологічного ф-ту :

Розклад іспитів для аспірантів ф-ту іноземних мов:

Розклад іспитів для аспірантів економічного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів філософського ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів ф- ту журналістики:

Розклад іспитів для аспірантів біологічного ф-ту:

Розклад іспитів для аспірантів хімічного ф-ту:

Розклад іспитів та заліків для аспірантів очної форми навчання механіко-математичного ф-ту:

Розклад заліків та іспитів для аспірантів юридичного ф-ту заочної та денної форми навчання:

Розклад заліків та іспитів для аспірантів ф-ту міжнародних відносин очної форми навчання:

Розклад іспитів для аспірантів географічного ф-ту:

Розклад заліків та іспитів для аспірантів геологічного ф-ту  очної форми навчання:

Розклад іспитів для аспірантів фізичного ф-ту очної форми навчання:

Розклад іспитів, заліків для аспірантів фізичного ф-ту очної форми навчання:

 

Розклад іспитів для аспірантів ф-ту управління фінансами та бізнесу: