Просимо писати сюди:

Наказ на сесію 2022 р.Новий рахунок до оплати

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі у 2021 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2022 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2021 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури у  2019 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2018 році 

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2017 році 

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2016 році 

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка

Ліцензований обсяг 

Положення про відділ аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка

 

ЕКСПЕРИМЕНТ_PhD_РОЗ’ЯСНЕННЯ

УСІМ ХТО ХОЧЕ ДІЗНАТИСЯ ІНФОРМАЦІЮ про захист PhD

 

 

Для складання кандидатського іспиту із спеціальності, здобувачу наукового ступеня кандидата наук, які не прикріплені до кафедр Львівського національного університету імені Івана Франка, необхідно подати такі документи:

  1. Заява на ім’я ректора університету встановленого зразка. Бланк
  2. Клопотання з місця праці.
  3. Особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці.
  4. Копія диплому та додатку до диплому, завірені за місцем праці.
  5. Список публікацій, завірений секретарем Вченої ради факультету.
  6. Додаткову програму кандидатського іспиту, затверджену на засіданні вченої ради відповідного факультету за три місяці до початку складання кандидатського іспиту. Зразок додаткової програми для складання кандидатського іспиту із спеціальності
  7. Посвідчення про складені кандидатські іспити з філософії та іноземної мови. До складу комісії з іноземної мови обов’язково має бути включений представник спеціалізованої кафедри з обраної спеціальності.
  8. Квитанція про оплату за кандидатський іспит.

Телефон

Відділу аспірантури та докторантури : 239-47-73