Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі у 2020 р.

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури у  2019 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2018 році 

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2017 році 

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2016 році 

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка

Ліцензований обсяг 

Положення про відділ аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка

Програма _вступного іспиту з філософії  для нефілософських_спеціальностей 

ЕКСПЕРИМЕНТ_PhD_РОЗ’ЯСНЕННЯ

УСІМ ХТО ХОЧЕ ДІЗНАТИСЯ ІНФОРМАЦІЮ про захист PhD

Програми вступних іспитів в аспірантуру

033 Філософія 

035 Філологія (класичні мови)

035 Філологія (англійська філологія)

035 Філологія (французька філологія)

035 Філологія (німецька філологія)

035 Філологія (перекладознавство)

035 Філологія (світової літератури)

035 Філологія (іспанська філологія)

035 Філологія (перекладознавство)

051_Економіка 

071_Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

073_Менеджмент

075_Маркетинг 

076_Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

ОНП

292 Міжнародні економічні відносини 

Проекти ОНП

 Проект ОНП 072 Фінанси, банківська справа та страхування для обговорення

Робочі програми дисциплін

Черниш Н.Й. Література до Сучасні тенденції в соціології (аспірант.) 1819

Черниш Н.Й. Опис Сучасні тенденції в соціології

Черниш Н.Й. Робоча програма Сучасні тенденції в соціології для PhD

 

СИЛАБУСИ

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

Іноземна мова за фаховим спрямуванням

 Іноземна мова за фаховим спрямуванням

 Іноземна мова за фаховим спрямуванням

 Іноземна мова за фаховим спрямуванням

ФІЛОСОФІЯ

Інновації та підприємництво

Методологія підготовки наукової публікації

Підготовка науково-інноваційного проекту

Методологія підготовки наукової публікації 

Підготовка науково-інноваційного проекту

Інтелектуальна власність та трансфер технологій 

Педагогіка вищої школи

Психологія вищої школи

Інформаційні технології та програмування

 

 

 

 

 

 

 

 

Для складання кандидатського іспиту із спеціальності, здобувачу наукового ступеня кандидата наук, які не прикріплені до кафедр Львівського національного університету імені Івана Франка, необхідно подати такі документи:

  1. Заява на ім’я ректора університету встановленого зразка. Бланк
  2. Клопотання з місця праці.
  3. Особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці.
  4. Копія диплому та додатку до диплому, завірені за місцем праці.
  5. Список публікацій, завірений секретарем Вченої ради факультету.
  6. Додаткову програму кандидатського іспиту, затверджену на засіданні вченої ради відповідного факультету за три місяці до початку складання кандидатського іспиту. Зразок додаткової програми для складання кандидатського іспиту із спеціальності
  7. Посвідчення про складені кандидатські іспити з філософії та іноземної мови. До складу комісії з іноземної мови обов’язково має бути включений представник спеціалізованої кафедри з обраної спеціальності.
  8. Квитанція про оплату за кандидатський іспит.

Телефон

Відділу аспірантури та докторантури : 239-47-73

 

 

Навчальні плани аспірантів  за спеціальностями

011 Освітні, педагогічні науки (очна)

015 Професійна освіта (заочна)

015 Професійна освіта (очна)

025 Музичне мистецтво (заочна)

025 Музичне мистецтво (очна)

031 Релігієзнавство (очна)

032 Історія та археологія (заочна)

032 Історія та археологія (очна)

033 Філософія (заочна)

033 Філософія (очна)

035 Філологія (заочна)

035 Філологія (очна)

051 Економіка  (заочна)

051 Економіка (очна)

052 Політологія (заочна)

052 Політологія (очна)

053-Психологія (очна)

053 Психологія (заочна)

054-Соціологія (очна)

054-Соціологія (заочна)

056 Міжнародні економічні відносини (заочна)

056 Міжнародні економічні відносини  (очна)

061 Журналістика (заочна)

061 Журналістика (очна)

071 Облік і оподаткування (заочна)

071 Облік і оподаткування  (очна)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (заочна)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (очна)

073 Менеджмент (заочна)

073 Менеджмент (очна)

074 Публічне управління та адміністрування (заочна)

074 Публічне управління та адміністрування (очна)

075 Маркетинг (заочна)

075 Маркетинг (очна)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочна)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (очна)

081 Право (заочна)

081 Право (очна)

082 Міжнародне право (заочна)

082 Міжнародне право (очна)

091 Біологія (заочна)

091 Біологія  (очна)

101 Екологія  (заочна)

101 Екологія (очна)

102 Хімія (заочна)

102 Хімія (очна)

103 Науки про Землю (заочна)

103 Науки про Землю  (очна)

104 Фізика та астрономія (заочна)

104 Фізика та астрономія (очна)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (заочна)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (очна)

111 Математика (заочна )

111 Математика (очна )

112 Статистика (заочна)

112 Статистика (очна)

113 Прикладна математика (очна)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (заочна)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (очна)

292 Міжнародні економічні відносини

293 Міжнародне право (очна)

293 Міжнародне право (заочна)