Обгрунтування теми кандидатської дисертації

_________________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Кафедра_________________________________________________________________________

Тема дисертаційної роботи:

Обгрунтування вибору теми:

Мета та актуальність дисертаційної роботи:

 

 

У дисертаційній роботі поставлено такі завдання:

Науковий керівник_____________________________
(Підпис, прізвище , ініціали)
Аспірант_____________________________
(Підпис, прізвище , ініціали)