Робочі програми дисциплін

Черниш Н.Й. Література до Сучасні тенденції в соціології (аспірант.) 1819 Черниш Н.Й. Опис Сучасні тенденції в соціології Черниш Н.Й. Робоча програма Сучасні тенденції в соціології для PhD

Черниш Н.Й. Опис Сучасні тенденції в соціології

Черниш Н.Й. Робоча програма Сучасні тенденції в соціології для PhD

 

 

 

 

 

Для складання кандидатського іспиту із спеціальності, здобувачу наукового ступеня кандидата наук, які не прикріплені до кафедр Львівського національного університету імені Івана Франка, необхідно подати такі документи:

  1. Заява на ім’я ректора університету встановленого зразка. Бланк
  2. Клопотання з місця праці.
  3. Особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем праці.
  4. Копія диплому та додатку до диплому, завірені за місцем праці.
  5. Список публікацій, завірений секретарем Вченої ради факультету.
  6. Додаткову програму кандидатського іспиту, затверджену на засіданні вченої ради відповідного факультету за три місяці до початку складання кандидатського іспиту. Зразок додаткової програми для складання кандидатського іспиту із спеціальності
  7. Посвідчення про складені кандидатські іспити з філософії та іноземної мови. До складу комісії з іноземної мови обов’язково має бути включений представник спеціалізованої кафедри з обраної спеціальності.
  8. Квитанція про оплату за кандидатський іспит.

/ для осіб, які не працюють в системі Міністерства освіти і науки України. /

Телефон

Відділу аспірантури та докторантури : 239-47-73

 

Навчальні плани аспірантів (вступників 2016 р.) за спеціальностями